ศูนย์ ซ่อมสี และ ตัวถัง เชฟโรเลต เอ็ม.เค.กรุ๊ป


ขออภัยเรายังไม่พร้อมให้ใช้งานในส่วนนี้


สำหรับรถยนต์ใช้งานปกติ ทุกๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กม. แล้วแต่ว่าระยะไหนจะถึงก่อน เมื่อถึง ระยะทางเท่านี้ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่บางชิ้นที่ควรได้รับ การซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ซึ่งอาจแตกต่างกัน ไปตามแต่ระยะทาง อย่างไรก็ดี ที่เชฟโรเลตเอ็ม.เค. เรามีบริการแจ้งเตือนการเมื่อใกล้ถึงกำหนดการตรวจเช็คระยะ ของท่าน
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับ บริการ ท่านสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ ผ่านเว็บไซต์หรือ โทรสอบถามได้ที่แผนก ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาที่ท่านสะดวก